Wtorek, 26 września 2023 r.
rozmiar czcionki: A- A A+ | kontrast

W dniu 27-05-2019 roku odbyło się ostatnie w roku szkolnym 2018/2019 spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli - doradców zawodowych.

Jako koordynator sieci – doradców zawodowych chciałabym serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i aktywny udział podczas naszych spotkań, chęć uczestniczenia w dyskusjach dotyczących istotnych dla naszej branży problemów.

Wyrażam nadzieję, że spotkania te, były okazją do inspiracji myśli i wzajemnego rozwoju na rzecz szeroko rozumianego doradztwa zawodowego, lepszego poznawania się, dzielenia się swoimi doświadczeniami, refleksjami. W szczególności dziękuję za wspaniałą atmosferę jaką to Wy tworzyliście w czasie naszych spotkań.

Jest mi niezmiernie miło, że sieć - doradców zawodowych w tym roku szkolnym cieszyła się tak dużym zainteresowaniem.

 

Z uwagi na zbliżające się wakacje, życzę wszystkim by okres wakacyjny był czasem odpoczynku i radości.

Do zobaczenia wkrótce !!!

Edyta Zielińska

Koordynator sieci – doradców zawodowych

 


Uprzejmie informuję, że spotkanie podsumowujące pracę sieci współpracy i samokształcenia logopedów w roku szkolnym 2018/2019 odbędzie się dnia 6 czerwca 2019 roku o godz. 10.00 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 w Lubstowie.

Szczegółowe informacje pod nr tel. 63 270 – 59 – 88.

Serdecznie zapraszam

Edyta Stasikowska-Janik

      Koordynator

Sieci współpracy i samokształcenia logopedów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI TERAPEUTÓW PEDAGOGICZNYCH W POWIATOWEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ŚLESINIE

 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ślesinie serdecznie zaprasza na  spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli terapeutów pedagogicznych. Spotkanie odbędzie się 24 maja 2019 roku w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie, ul. Żwirki      i Wigury 55, sala 206, godz. 09.30.

W programie: „Jak pomóc uczniowi dyslektycznemu z wolnym tempem pracy”.

Szczegółowych informacji udziela zespół terapeutów pedagogicznych pod numerem telefonu:  (63) 270 59 88  lub  ( 63) 243 03 78

                                                                                    

     Serdecznie zapraszamy

  Dyrektor  PPP-P w Ślesinie

       Małgorzata Mazurek

 

 


  Sieć doradców zawodowych

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ślesinie serdecznie zaprasza na ostatnie w roku szkolnym 2018/2019 spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli - doradców zawodowych, które odbędzie się dnia 27 maja 2019 roku w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie, ul. Żwirki i Wigury 55, sala 206, godz. 09.30.

Szczegółowych informacji udziela koordynator sieci z zakresu doradztwa zawodowego – p. Edyta Zielińska, tel. ( 63) 243 03 78 lub ( 63) 270 59 88

Serdecznie zapraszam

Koordynator sieci

Edyta Zielińska

 


          Organizacja corocznych konferencji problemowych wpisała się na stałe w plan działań podejmowanych przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Ślesinie.  2 kwietnia 2019 r. odbyła się konferencja pt. WAŻNOŚĆ OJCA W WYCHOWAWCZEJ STRUKTURZE RODZINY. Celem spotkania  była odpowiedź na pytanie - jakie jest znaczenie ojca w życiu dziecka. Tematyka wykładów specjalistów zabierających głos podczas konferencji koncentrowała się na takich zagadnieniach jak: więzi emocjonalne w rodzinie, kryzys ojcostwa, samotne tacierzyństwo, prawa i obowiązki rodziców w sytuacjach kryzysowych rodziny. Niezwykle cennymi  w swej treści były wystąpienia ojców dzielących się rodzicielskim doświadczeniem. W ramach tematu Ja tato – co dałem, co otrzymuję wystąpili ojcowie: przedstawiciel ojców młodszego pokolenia, tato dwójki dzieci; ojciec dwojga dorastających dzieci, łączący rolę taty zaangażowanego w towarzyszenie dzieciom w ich wzrastaniu z pełnieniem funkcji publicznych; głowa rodziny wielodzietnej. Bardzo osobiste świadectwa ojców uruchomiły pokłady emocji wśród odbiorców konferencji.

           Zależało nam, by głos w dyskusji o ważnej roli ojca w rodzinie zabrały same dzieci, których potrzeby również wyraźnie wybrzmiały w wykładach specjalistów. Taka była idea zorganizowanego w ramach konferencji konkursu plastycznego pt. Mój tato… W odpowiedzi wpłynęło przepełnionych emocjami 271 prac plastycznych dzieci z przedszkoli i klas I-IV szkół podstawowych z 23 placówek z terenu powiatu konińskiego.  Dzięki sponsorom wspierającym organizację konferencji, każde dziecko otrzyma dyplom uznania i nagrodę.

         Konferencja została objęta patronatem honorowym przez Pana Stanisława Bielika Starostę Konińskiego. Wzięło w niej udział około 100 osób – rodziców, nauczycieli, wychowawców z powiatowych placówek oświatowych, co stanowi przejaw dużego zainteresowania środowiska poruszonym tematem. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło przedstawicieli konińskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Poznaniu, samorządu, Sądu Rejonowego w Koninie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie, Ośrodka Adopcyjnego przy TPD w Koninie.

        W przerwie, uczestnicy konferencji mieli możliwość zaopatrzenia się w pomoce dydaktyczne i literaturę związaną z poruszaną tematyką.

        Konferencja odbyła się w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Kleczewie, którego Dyrekcja i społeczność szkolna w sposób niezwykle zaangażowany uczestniczyła w realizacji przedsięwzięcia.  Wsparcia w różnej formie udzieliły również  instytucje, firmy i środowiska Gminy i Miasta Kleczew.

                                                                                  Małgorzata Mazurek

                                                                              Dyrektor PPPP w Ślesinie